Thuan Thanh Tech (1)

Sản phẩm 1-50
285 Doi Can Ba Dinh Ha Noi

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:47:14
Em sắp đi PV vị trí thực tập tester bên này. Đọc toàn thấy comment tiêu cực mà e hoang mang quá. Có a/c nào cho e lời khuyên chân tình vs ạ?