Thế Giới Di Động (1)

Sản phẩm 301-500
Khu Công Nghệ Cao District 9 Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-10 20:50:08
Mình làm ở bộ phận kho kiêm hỗ trợ kĩ thuật ở ĐMX. Công việc hết sức lôm côm láo nhao bát nháo: - Quản lý: Từ nhân viên đi lên ko có kinh nghiệm gì hết nói thẳng là trưởng sàn thì chuẩn hơn.Chỉ biết làm mọi cách để hoàn tất các Công việc mà trên đưa xuống còn kệ mẹ nhân viên.- Nhân viên tư vấn: Chỉ biết bán hàng thui - Nhân viên kho kiêm hỗ trợ kỹ thuật: nói thẳng là 1 con chó hầu cả siêu thị. Khi có Công việc trên đưa xuống hầu như mình phải làm hết. Quản lý nó chỉ biết sai biết dí để nó bấm hoàn tất công việc trên hệ thống. Tư vấn chỉ biết bán hàng sai mình đi lấy hàng thử hàng. Kiểm kê thì kiểm đêm hôm. Quản lý rảnh háng ngồi máy, tư vấn cầm giấy đếm láo nháo. Hôm sau vừa lo hầu cả siêu thị vừa lo kiểm đếm lại. Tóm lại đã gọi là nhân viên kho kiểm hỗ trợ kỹ thuật là chỉ kiểm soát hàng hóa hỗ trợ kỹ thuật thôi. Đây nó dí cho 1 đống công việc bắt phải kiêm cả bán hàng in giá kế toán kho triển khai hình ảnh st công việc chạy vặt linh tinh vân vân.Về nhà cũng đéo tha lúc nào cũng bât check công việc 24/24 bằng app Line hở ra là gọi.1 tháng hết họp rồi trực đêm vệ sinh siêu thị kiểm kê làm hình ảnh phát tờ rơi họp hành.Nói chung lương ko bằng công nhân và bát nháo mệt người đau đầu mệt mỏi tinh thần.Nói thẳng nóa cũng chỉ là lao động phổ thông bóc lột.