Tất Thành (1)

Sản phẩm 1-50
Hoàng Đạo Thúy Cau Giay Ha Noi

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:50:58
Ở đây có con Huyền trưởng phòng thiết kế siêu hãm cành, chuyên đi nói xấu đồng nghiệp, mách lẻo, nịnh sếp thì thôi rồi Nhân viên cấp dưới nó thì nó đì cho chết, còn các bộ phận khách thì tính hách dịch, hợp đồng ngon của nhân viên cấp dưới nó rình rình xơi hết, còn cái xương thì để lại cho đệ