Tamtay Joint Stock Company (1)

Sản phẩm 51-150
43 Làng Yên Phụ Tay Ho Ha Noi

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:50:36
Ngày xưa mình khó khăn vào đây phỏng vấn, thì gặp mấy thằng 9x hỏi mấy câu hoạnh họe, lúc đấy áo quần mình rách rưới thì cả đám cười khẩy thái độ, bây giờ thì mình ở cấp độ SSE-Technical rồi vẫn k quên thù xưa, đang muốn hỏi thăm mấy cháu ngày xưa giờ giỏi giang cỡ nào rồi.