Taka (1)

Sản phẩm 1-50
47 Dao Duy Anh Phu Nhuan Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:51:55
Công ty xàm- Sếp nổ như bom, lúc nào cũng 10 kinh nghiệm SAP, 10 năm phần cứng bla bla đủ thứ cái 10 năm.- Môi trường làm việc thì thiếu chuyên nghiệp, mà lúc nào cũng hô hào chuyên nghiệp