T.A.T (1)

Sản phẩm 51-150
79-81 Xa Lộ Hà Nội District 2 Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-14 00:28:24
Công ty toàn chém thôi,năng lực tài chính yếu ,định hướng không rõ ràng ,chỉ toàn muốn ăn sổi thôi.Haytìm lý do unlogical để đuổi ngừoi vô cớ.Anh/chị nào được tuyển vào Leader hãy xem xét thị trường cận thẩn trước khi nhận offer nhé