SystemEXE Việt Nam (1)

Dịch vụ 1-50
364 Cong Hoa Tan Binh Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:25:56
cty xúc vat nhat ma tao tung lam, cty nay chu yeu muon boc lot suc lao dong cua moi nguoi chứ éo phat trien dc gì, chiu bị ep thi lam, con ko thi biến ,kieu mày ko chịu bóc lot thi tao boc lot nguoi khác hâh, thu tuc thi ruom ra, noi chung phắn gấp , khuyen moi nguoi đừng vào , chu kieu quan ly nhu vay luong thi thi thap thì éo dua nao muon cống hiến