Synova Solutions (8)

Dịch vụ 51-150
5 Nguyen Gia Thieu District 3 Ho Chi Minh

Ẩn danh  (QC (Internship))  

Mình vừa vào làm khoảng 1 tháng vị trí Internship QC, nhìn chung mọi người rất thân thiện với có khá nhiều foreigner, tiện việc luyện Tiếng Anh lun nè. Công ty có nhiều project nên học hỏi được nhiều nữa.
Buổi trưa còn có thể gia nhập team Board game, dzui lém. :3