Synova Solutions (8)

Dịch vụ 51-150
5 Nguyen Gia Thieu District 3 Ho Chi Minh

Ẩn Danh  (Dev)  

Đồng nghiệp thân thiện, sếp vui vẻ có tâm
Đọc cmt thấy mọi ng ném đá dữ quá vào cũng sợ, mà thấy cũng ổn, công ty đang trong giai đoạn cải thiện, hy vọng gắn bó dc lâu dài