Synova Solutions (8)

Dịch vụ 51-150
5 Nguyen Gia Thieu District 3 Ho Chi Minh

Ẩn Danh  (Dev)  

Công ty đang cải thiện về môi trường làm việc cũng như chế độ của nhân viên, bản thân mình cảm thấy đây là môi trường có thể gắn bó lâu dài và học hỏi được nhiều điều.
Không biết thời gian trước như thế nào nhưng hiện nay đang làm việc trực tiếp với sếp, cảm thấy sếp là một người luôn lắng nghe ý kiến của nhân viên để cải thiện process làm việc, không áp đặt nhân viên.
Đặc biệt: chị căn tin thân thiện, nấu ăn ngon và cho ăn thiếu =)) Máy PS4 chơi bao đã