Synergix Technologies (1)

Dịch vụ 51-150
98 Nguy Nhu Kon Tum Thanh Xuan Ha Noi

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-16 00:04:03
Ở đây có hay phải dùng Tiếng Anh không nhỉ. công nghệ có mới không thế.Mà sao toàn thấy công ty tuyển fresher thế. bộ trong công ty toàn senior rồi à