SVTech (1)

Dịch vụ 151-300
2 2A Phan Thuc Duyen Str., Ward 4 Tan Binh Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-16 00:01:57
Môi trường làm việc tuyệt vời. Chất lượng nhân viên rất tốt. Không bao giờ hối hận khi làm việc tại đây