Sun Group (1)

Sản phẩm 51-150
218 Bạch Đằng Hai Chau Da Nang

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:57:16
Công ty cheap nhất từ trước đến giờ. Đi làm lương thì thấp, thưởng thì phải thi nghị quyết (cảm tình tập đoàn ) để có thưởng. Chấm điểm ngang viết văn thi đại học. Trượt nghị quyết thì lương tháng thứ 13 bị cắt, k có thưởng cuối năm, không được xét duyệt tăng lương.Kiểm soát nhân viên. 1 ngày chấm công 4 lần. ( sáng- 2 lần ăn trưa- làm về)Tuyển liên tục vì người giỏi vào được một năm thì chạy đi làm người.