SUDO E-commerce (1)

Sản phẩm 51-150
Cau Giay, Ha Noi

Ẩn danh (Dev)    

2020-06-16 10:54:14
Lương cực thấp, lúc mình làm chưa có chế độ đóng BHXH cho nv, làm trên 1 năm mới được đóng nhưng cho lựa chọn giữa việc đóng hoặc nhận thêm khoảng tiền. Điểm tốt là môi trường khá năng động và hỗ trợ hết mình để tăng năng lực. Thường xuyên tổ chức các buổi training hữu ích. Du lịch hằng năm.Bây giờ nghe nói chế độ đã tốt hơn nhiều rồi, lương cũng ổn hơn. Team dev ở đây được support rất tốt, là nơi đáng để thử làm việc và học tập kinh nghiệm.