StoxPlus (1)

Sản phẩm 51-150
36 Hoang Cau Dong Da Ha Noi

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-14 00:28:42
Công ty gia đình. Ông Tùng giám đốc FiinTech chém như bão, bánh vẽ nhiều, thực ra căn ke từng tý.Có kha khá anh em chuyên môn tốt.Toàn rich kid đi du học về vào làm, là con cháu trong nhà nên nắm chủ chốt.Nghe tả cái quái gì cũng nhất VN:"Công nghệ nhất", "Phân tích tài chính nhất", "Database nhất"...Lương cũng thấp nhất.Tuyển người làm với team nhất VN mà phải tuyển 8 năm exp 18 triệu, cứ sai sai.Nhận Offer chỗ khác là 1 gấp 2.Sinh viên mới ra trường, làm vì đam mê thì vào.