Stepmedia Software (1)

Sản phẩm 1-50
Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-14 00:26:44
Đã đọc review công ty này cho vào blacklist, thế mà một ngày đẹp trời em HR gọi đi phỏng vấn mình đâu hay là cái công ty này đâu. (Nó đảo ngược cái tên lại nên không để ý)Thấy cái công ty là muốn ra về luôn rồi, tính ra 1 dev được nửa m2 làm việc.