Sota Tek (1)

Dịch vụ 51-150
Nguyễn Cơ Thạch Nam Tu Liem Ha Noi

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-12 15:09:50
Các bạn cho mình hỏi : phỏng vấn ở công ty thì như thế nào ạ