Softfront Vietnam (1)

Sản phẩm 51-150
215 Nam Ky Khoi Nghia District 3 Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-16 00:04:21
Mình phỏng vấn lần 2, deal lương xong hẹn lát gửi offer. Vậy mà chờ 3 ngày ko gửi. Mình gửi mail hỏi lại thì im ru. Ko nhận dc câu trả lời. Ít nhất có thay đổi cũng nên có lời nói lại với ứng viên chứ. Ko tôn trọng ứng viên.Uổng thời gian của mình đi lại.