SmartOSC (2)

Dịch vụ 301-500
Pham Hung Nam Tu Liem Ha Noi

Ẩn Danh (Dev)    

2020-07-15 14:48:11
dsaf

dev (dev)    

2020-07-14 23:47:09
làm thì né né team ông Lê Văn Huy ra =)) trình thì lùn mà thái độ rất khó chịu

Ẩn Danh đã   2020-07-14 23:47:38

Lê văn huy ở nhóm nào vậy ông?