SmallNET (1)

Dịch vụ 1-50
Lê Văn Lương Thanh Xuan Ha Noi

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:51:34
Lương thấp, công ty thì bé như cái lỗ mũi mà toàn hót ghê zl.GĐ thì bẩn tính, đã thế còn soi mói , toàn làm việc cm đâu đâu rồi ra điều hạnh họe nv. Nói chung như cứt