SKY LINE (1)

Sản phẩm 1-50
20 Trường Sa, Phường 17 Binh Thanh Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:24:23
Chào các anh chị, em muốn ứng tuyển công ty này (làm HR). Mọi người có thể chia sẻ cho em thông tin không ạ? Cảm ơn mọi người.