Skedulo Vietnam (1)

Sản phẩm 51-150
195 Dien Bien Phu Binh Thanh Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:58:11
Đã pv ở cty này. Văn phòng đẹp nhưng tiếc là không có lương tháng 13 và không có cấp máy tính.