Sigma Solutions (1)

Dịch vụ 1-50
Trần Đăng Ninh - Kéo dài Cau Giay Ha Noi

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:29:56
Anh em có ý định vào Sigma gửi CV cho anh vào mail [email protected] để a xem xét nhé.Quy trình tuyển dụng của Sigma gồm các vòng sau1.lọc CV2.Làm bài test3.phỏng vấn với anh và team leader4.Phỏng vấn với HR manager(vợ anh)5.Phỏng vấn với anh Việt bên Ba Lan6.Deal LươngMức lương cam kết tốt và cao.team nhiều nhân tàiJunior 3trMiddle 5-6trSenior 8-9trLeader 9-10trPm 10-11tr