Shopdunk (1)

Sản phẩm 1-50
Cau Giay, Ha Noi

Ẩn danh (Ẩn danh)    

2021-03-08 12:06:58
Tốc độ phát triển nhanh dễ thăng tiến
Điểm được:
* Tốc độ phát triển nhanh dễ thăng tiến (3 năm có 12 cửa hàng, 1-200 nv)
_ NV được thử nghiệm nhiều thứ mới
Điểm dở:
-Trả lương chậm 2-3 ngày so với kế hoạch. Mỗi năm trả chậm 6 lần - cần sửa gấp, nếu không là nv mất hết niềm tin.
-Sếp máu chó quá nên làm nhanh, quyết nhanh, sa thải nhanh, nhiều anh chị em sốc nhiệt =)))))
- Nhiều nv bị sốc và ghét, vì các sếp k thân thiện với mn (có khi với riêng mình)
- Đuổi việc nhiều (yêu cầu cao,)
- Nhiều nv mới, lam ngu nhu lol nhưng tưởng mình khôn, hy vọng bị đuổi sớm =)))