ShareRing (3)

Sản phẩm 1-50
220 A-C Nguyen Dinh Chieu street, ward 6 (Level 4) District 3 Ho Chi Minh

Tiến (Trưởng phòng)    

2020-09-16 08:48:55
- Làm web clone 1 trang khác bên này mà hơn nửa năm chưa xong.
- Nội dung không chỉnh cho khách
- Tốc độ rùa bò, đòi tiền thì thanh toán hết 100% mà làm không ra sao cả. không thấy chuyên nghiệp gì hết.

Rohan Le Page (Page)    

2020-09-16 08:46:58
Simply the best sharing economy app on earth!

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:40:08
Ai cũng muốn bỏ đi. Đừng vào phi time