Sentifi Vietnam (1)

Sản phẩm 51-150
Golden Tower, 6 Nguyen Thi Minh Khai District 1 Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-05-22 22:34:43
Phong cách làm việc chuyên nghiệp, chế độ tốt và happy hour mỗi tuần vui vẻ cùng nhauThiếu tính chuyên môn trong quản lý nhân viên và định hướng