Selex (1)

Sản phẩm 1-50
1 Dai Co Viet Hai Ba Trung Ha Noi

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:50:40
Công ty SeleX là 1 Start up được thành lập trong 2 năm gần đây. Đây là 1 Start up mới nổi hướng tới việc phát triển các công nghệ mới ở thời điểm hiện tại. Tầm nhìn của công ty là trở thành công ty hàng đầu về công nghệ tương lai, thúc đẩy Việt Nam và thế giới phát triển bền vững. Với tầm nhìn đó công ty đã đi vào nghiên cứu 1 loạt các nghiên cứu với mục tiêu phát triển 1 loạt phương tiện thông minh và sử dụng năng lượng sạch, tạo tiền đề phát triển bền vững trong tương lai. Hiện tại, công ty đang nghiên cứu, phát triển và dần đi vào hoàn thiện hàng loạt mẫu xe máy điện và sẽ tung ra thị trường trong thời gian sắp tới.