Seatech (1)

Sản phẩm 151-300
98 Nguy Nhu Kon Tum Thanh Xuan Ha Noi

Ẩn danh (Dev)    

2020-05-22 22:17:39
văn hoá công ty chán sếp thỉnh thoảng trọc ghẹo gạ gẫm nhân viên nữ không chấp nhận được lại còn hay tán tỉnh nghe kể lại có lần còn xàm xỡ nhân viên xong tỉnh queo bảo không có gì nói chung chán

Ẩn Danh đã đề nghị xóa X   2020-12-02 14:37:12

Xóa review này giùm!