SAVIS Vietnam (1)

Sản phẩm 51-150
22 Trung Yên Cau Giay Ha Noi

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:44:46
Mẹ cái công ty cứ đến giờ nghỉ vẫn họp, thường xuyên liên tục. Sếp thì bảo anh em cứ OT rồi chế độ đầy đủ. Đến lúc chấm công lại bị cắt đầu cắt đuôi như đi ăn xin. Bọn nhân sự rất vô tích sự.