Samsung SDS Vietnam (1)

Sản phẩm 1000+
Others

Ẩn danh (Dev)    

2020-05-22 22:13:50
Chị N HR dễ thương, post tuyển dụng dễ thương, trả lời email có tâm, rớt hay đậu cũng báo kết quả để khỏi trông ngóng. :3