Saigon Securities Inc. (1)

Sản phẩm 301-500
1 Ngô Quyền Hoan Kiem Ha Noi

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-16 00:10:54
Văn phòng HN chật chội, như cái bệnh viện. Không khí tù túng, mấy anh chị môi giới có vẻ lươn lẹo, nhiều người mắc bệnh tinh vi, trade bằng tin mà cứ ra vẻ mình biết phân tích.