Saigon Lab (1)

Sản phẩm 1-50
643 Dien Bien Phu District 3 Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:47:47
Thực tập thấy ổn. Sep dễ chịu. Được dạy nhiều kiến thức mới. Thời gian thực tập kéo dài. Dev đa phần đi onsite. Mỗi lần ăn nhậu mới được gặp mặt