SAIGON BPO (1)

Sản phẩm 301-500
384 Hoàng Diệu District 4 Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-16 00:02:43
Giờ nghỉ giữa ca không rõ ràng. Có khi lẻ 4 mươi mấy phút nữa :))) nhảm vl. Còn vụ lương thì nói chung chung thấp lè tè.