SABECO (1)

Sản phẩm 1-50
Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-10 20:51:09
Sabeco tuy đã chuyển quản lý về tay người Thái nhưng nội bộ nhà nước ở các công ty con vẫn bè phái và chém giết lẫn nhau. Đặc biệt ở công ty ngoài miền Bắc, giám đốc toàn trốn việc đi chơi golf, mỗi lần đoàn tổng công ty trong Nam ra kiểm tra thì toàn bắt anh em sales đi mua bia bày, tặng quán và khách để chứng tỏ độ phủ bia chứ thực chất là không bán nổi so với Tiger. Chưa kể đám nhân viên thì toàn quen biết, bất tài vô dụng, chuyên đi soi và cắn phá, không lo công việc mà chỉ toàn đi cắn đồng đội. Bất hạnh cho SABECO, nếu người THÁI mà không trực tiếp quản lý các công ty khu vực thì có mà bị lừa nhiều bởi những bọn vô dụng này.