Ruby Development Vietnam (1)

Dịch vụ 1-50
444 Hoang Hoa Tham Ba Dinh Ha Noi

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-16 00:01:22
Có huynh nào từng làm đây, cho tiểu đệ ít thông tin về dự án, sếp, môi trường... Với nào. Thanks