Robert Bosch Engineering And Business Solutions (1)

Sản phẩm 301-500
364 Cong Hoa Tan Binh Ho Chi Minh

hi (Fresher)    

2020-03-13 08:38:09
Cho em hỏi hiện ai đăng kì cuối đại học, có nộp vị trí Fresher bên Embeded nhưng được liên hệ là làm Intern do không có bằng. Vậy em nên phỏng vấn không ạ?

Ẩn Danh đã   2020-03-13 08:43:39

Không nha, lo học lấy bằng đi chứ intern vào cũng ngồi chơi thôi