RiverCrane Vietnam (1)

Sản phẩm 51-150
Tầng 20, 132, Hàm Nghi District 1 Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:49:21
Công ty thối nát. Leader ăn nhậu, gái gú sa đọa, chém gió xảo trá giỏi, làm việc như LOL. Gái công ty thì cặp với trai có vợ, đi ksạn, phá hoại gđình người khác.