RHYTHM PRECISION VIỆT NAM (1)

Sản phẩm 51-150
Ha Noi

Ẩn danh (Dev)    

2020-05-22 22:13:17
Ô sao không thấy ai review công ty này là sao ta.Công ty đúng chuẩn COCC.Ai xin việc vào công ty này thì chỉ nên xin vào BP Marketing + HCNS vì toàn cháu sếp, màu mè nhiều.Phòng khác thì xác định sếp bẩn tính (rất nhiều người đã ra đi vì ko chịu nổi tính vắt chanh bỏ vỏ, đổ tội cho nhân viên)Em xác định là làm vì tiền nên vào thôi (lương hơn chục), chứ muốn nghỉ ko stress nặng mất.