RedSand JSC (1)

Sản phẩm 1-50
Others

Ẩn danh (Dev)    

2020-05-22 22:04:53
công ty dù thành lập đc 7,8 năm gì đó nhưng vẫn là dạng startup, lương hẹn mùng 5 trả nhưng nhân viên ko hỏi sếp ko trả luôn, có hỏi cũng ậm ừ để mai, mai ,mai đến mùng 10bạn nào đã nghỉ việc thì auto bị nợ lương, hoặc cũng có thể bị boom lương hoặc giữ lại 20-40% lương