Rebus Technologies Vietnam (1)

Sản phẩm 1-50
Lầu 2, 28-30 Đường D1, Khu Đô Thị Mới Him Lam District 7 Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-05-22 21:23:19
cty này có bao nhiêu người chia bè phái, giống cty nhà nước, các bạn vào phải giả ngu tí, chứ không bị đá, tốt hết né cty này dùm cái.