Ravi (1)

Sản phẩm 1-50
23 Hoàng Văn Thái Thanh Xuan Ha Noi

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-16 00:03:45
Công ty như ngáo, sếp ảo tưởng và cứng nhắc. Nói thẳng là không bao giờ phát triển được.