QSR Vietnam (1)

Sản phẩm 1-50
63 Pham Ngoc Thach District 3 Ho Chi Minh

Đã làm (ss)    

2021-03-08 12:04:43
tui làm ở đây và từ nhân viên lên ql nên mọi thứ khá ổn, cho đến lúc nghĩ việc rồi, nghi lại giờ thì tiếc hùi hụi, không biết do chọn sai công ty hay sao, tui thấy chẳng CT nào tui làm sau này có chế độ tốt như QSR đâu. Đang muốn làm lại đây :(