Polytex Far Eastern (1)

Sản phẩm 1000+
Đường DC,Khu công nghiệp Bàu Bàng,Tỉnh Bình Dương

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-16 00:03:57
Công ty tuyển dụng chỉ cần biết tiếng Trung, không cần năng lực. Đại học, cao học vô làm không bằng mấy bạn học hết cấp 3 biết tiếng. Phúc lợi không có gì (nói ra là phúc lợi như bố thí), HR thì không quan tâm gì người lao động. Nói chung có trình độ chút thì không nên vô, trừ khi muốn luyện tiếng hoặc đi làm cho vui, không cần trách nhiệm hay trải nghiệm công việc.