PIZZA 4P'S (1)

Sản phẩm 501-1000
151 Hai Ba Trung District 3 Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:24:24
Một lời khuyên chân thành cho các bạn muốn apply vị trí Operator - bộ phận Call Center của 4P’s. Với tiêu chí “Không có drama nhất, chỉ có drama hơn”. Hệ thống công ty làm việc quá “thông minh”, 1 tháng lỗi 7749 lần. Văn phòng thì xập xệ, chuột “lâu lâu” vài con chạy vui nhà vui cửa. Lãnh đạo thì làm việc cảm tính, ăn nói hai lời, lúc nào cũng lấy danh nghĩa đòi quyền lợi cho team mà tiệc tất niên không bằng 1 gốc các bộ phận khác, lợi dụng công sức người ta xong thì phủi cái một như chưa từng quen biết. “ciu ây” thì ra vẻ ta đây, ăn nói tráo trở, được cái ăn thì nhiều chứ làm không bao nhiêu, “lít đờ” lạm quyền, ghét ai thì canh me, đì người ta, được cái nịnh bợ rất giỏi nên thành “thần dân trung thành của lãnh đạo” Bộ phận nhân sự tháng nào cũng bắt làm “Happy Survey” nhưng không ai cảm thấy “happy” cả nhé, để lại đánh giá chứ có cải thiện chăng, lương thì tính sai tới sai lui. Nếu bạn là người thích hít drama chốn văn phòng, thích nịnh bợ lãnh đạo, mời bạn vào team.