Phương Nam Corp (1)

Sản phẩm 51-150
940 3 thang 2 District 11 Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-16 00:10:57
Các bạn sẽ phỏng vấn ở trụ sở đường 3/2Lương nhân viên không chính thức là 20k/h (không thể nào deal hơn được).Làm 6 tiếng rưỡi một ngày (thực ra là làm 7 tiếng vì tính luôn 30 phút ăn cơm).Nếu bạn lên nhân viên chính thức thì thành 4tr5 1 tháng làm ca 6 tiếng rưỡi, sau một thời gian làm tăng lên thành 4tr7 (*chú ý* là đó là lương chưa thực nhận vì còn trừ bảo hiểm nữa) ngoài ra không có phụ cấp khác, một số chi nhánh không thưởng doanh số.Công việc thì trông coi cửa hàng, trưng bày hàng hoá, nhận hàng rồi bê vào, xắp sếp sách ngay ngắn, lau chui quét dọn...Nhân viên trong lúc làm việc không được đọc sách, k smartphone (nghiêm cấm).Đa phần lúc làm việc là đứng, muốn ngồi k đc ngồi ghế, ngồi dưới đất hoặc chỗ nào kín đáoTính chất công việc như những bánh răng trong guồng máy, tỉ mỉ, đúng theo một trật tự.