Phong Vũ (1)

Sản phẩm 51-150
198 Nguyen Thi Minh Khai District 3 Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-12 15:11:22
Con mặp địch mặt mụn tên phượngRecruiter như bìu. Hẹn pv thì cho đợi 45 ph, vào nói chuyện technical thì ra vẻ ta đây biết tuốt.