Phần Mềm Phương Chi (2)

Dịch vụ 51-150
Tầng 3-5 Số 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

Ẩn Danh (dev cũ)    

2020-03-12 00:12:18
công ty chú trọng bộ phận hành chính hơn kỹ thuật, nói chung công ty việt nam thì khỏi nói, next cho lẹ, lương bèo bọt

Ẩn Danh (Dev)    

2020-03-12 00:10:10
Có ai làm ở công ty này chưa cho em ít review