Pexraytech (1)

Sản phẩm 1-50
25 Hoang Hoa Tham Street, Ward 6 Binh Thanh Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:29:32
Công ty có thằng quản lý ngu, và lũ ăn theo. Thằng quản lý nó tưởng nso hay. Còn tui cty mẹ bên PL cũng xàm.