Orient Software Development Corp. (1)

Dịch vụ 151-300
364 Cong Hoa Tan Binh Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:30:27
HR công ty này tệ thật sự, cả một bộ máy mở thêm chi nhánh mà ko có cái thư reply cho ứng viên, hẹn 1 tuần và dĩ nhiên sau 1 tuần, 2 tuần và ko có sau đó. Làm ăn tắt trách!