Open Commerce Group (1)

Sản phẩm 51-150
Dong Da, Ha Noi

Ẩn danh (Dev)    

2020-05-22 21:36:50
Công ty có người nhà mà ít thôi, nhưng nhìn chung làm ổn và không phải quản lý nên thấy ok. Công việc khá nhiều nên người nhà hay không chẳng thấy khác lắm. So với mấy chỗ "công ty gia đình" từng làm thì bên này không tệ. Vụ đổi tên thì không phải do phốt mà do công ty đổi trọng tâm. Cá nhân thì thích bữa trưa ở công ty và thời gian làm việc linh hoạt, được tham gia nhiều. Điểm trừ: chỗ gửi xe và công việc nhiều.Review thật kẻo bị bảo se**ding, công ty nào cũng có điểm này điểm kia. Quan trọng là thích nghi hay không thôi.